Nazwa:Famix
Miasto:02-970 Warszawa
Adres:Zapłocie 8
NIP:-
REGON:-

Generowanie szkła to niezwykle zawiły i zagmatwany proces wytwórczy. Szkło produkowane jest w hutach szkła. Konieczne jest użycie dobrych technologii i metod wytwórczych. Nie byłoby dopuszczalne wytwarzanie szkła gdyby nie szczególne urządzenia, które odnajdują się w każdej hucie szkła. Są to chociażby piece do wytopu czy akcesoria rodzaju maeda. O tym, jakie machiny i urządzenia stosowane są w hutach szkła jesteśmy w stanie przekonać się zwiedzając hutę. A z reguły producent szkła, który równolegle jest właścicielem huty umożliwia nam takie zwiedzanie.

 

Co oferuje firma:
podnośniki do szkła -

 

5c6 D9 a01b n18f e1d 06a mc a9 j02 ąa7 63b cec0 hff2 a38 r18 a7 k4 taf8 e79 r poglądowy, 02d a95 k6 t2 u03 aff l1c9 ne5 off śe6 ć4cc 35 d6e2 a0 n95 y3 c2 h61f 7 s8 p6df r9 abb3 w49 d3f ź w bazie CEIDG